۱۳۹۶ آبان ۲۶, جمعه

زلزله ای ويرانگر!حراميانی بنام آقا زاده ها ۰۰۰ !وبی خيالی دولت

تفاهمنامه با حوزه برای کاهش بلایای طبیعی

تفاهمنامه با حوزه برای کاهش بلایای طبیعی

تصویری / کاریکاتور

به اعترافات يکی ازجنايتکاران هشت سال جنگ گوش دهيد

زلزله کرمانشاه !هموطن بی پناه و رژيم دزد

زلزله کرمانشاه !هموطن بی پناه و رژيم دزد

زلزله کرمانشاه !هموطن بی پناه و رژيم دزد